Programma Wervengebied Utrecht

Gabriëlle de Goede werkt als Assistent Omgevingsmanager voor de Gemeente Utrecht aan het Programma Wervengebied.

De historische werven in Utrecht zijn de ziel van de stad, met zijn vele statige grachtenpanden en smalle straatjes. Een middeleeuws havencomplex met zijn werfkelders die onder de staat doorlopen en zo in verbinding staan met de grote opslagkelders van de grachtenpanden. Om de werven voor de toekomst te behouden heeft de gemeenteraad in juli 2020 het Plan van Aanpak wervengebied vastgesteld. Het al bestaande project wal- en kluismuren wordt in breder perspectief geplaatst  door een integrale aanpak voor het wervengebied, in samenspraak met eigenaren en beheerders. Er zijn diverse participatietrajecten waarin werkgroepen bestaande uit deze eigenaren of beheerders ruimte hebben voor inbreng en advies. Bijzonder is de Commissie van Wijzen, ingesteld om een onafhankelijk advies te geven.

Weren zwaar verkeer
De werfkelders zijn vaak particulier bezit en lopen onder de weg door, waar nu nog zwaar verkeer over rijdt. Het weren van zwaar verkeer is één van de speerpunten, er wordt nu gewerkt aan een vrachtwagenverbod dat per 2 maart 21 actief zal zijn. Op lange termijn worden toekomstbestendige, slimme oplossingen gezocht die ook passen in de omgevingsvisie en het mobiliteitsplan.

Spookkelders
Een kaart uit 1913 laat vele kelders zien, die we nu niet op ons netvlies hebben. Er wordt geïnventariseerd of en waar deze kelders liggen, zodat, ruim een eeuw later, de kelders opnieuw in kaart worden gebracht. Ook wordt er onder de straten gescand of er oude kelders aanwezig zijn.

Juridische status
Midden vorige eeuw waren alle werven particulier bezit en flink verwaarloosd. De gemeente heeft toen de werven gekocht en er één geheel van gemaakt. Er zijn veel vragen over het eigendomsrecht en hoe daarmee om te gaan. De gemeente is bijvoorbeeld eigenaar van de buitenkant van een werfmuur, een bewoner van de binnenzijde. Deze complexe juridische materie wordt ontrafeld en de werkgroepen en de Commissie van Wijzen geven de gemeente hun zienswijze. Vanuit omgeving merken we veel onrust bij bewoners hierover.

De werkzaamheden van Gabriëlle:
“Ik werk samen met twee omgevingsmanagers, één op project-, en één op programmaniveau. Het participatietraject waarbij werkgroepen onderzoeken lezen en de gemeente van advies voorzien, danwel aangeven of vervolgonderzoek nodig is, maak ik van dichtbij mee. Ook het stakeholderstraject wordt opgepakt, we hebben de interne en externe stakeholders in een matrix gezet en stellen nu een benadering per stakeholder op.Ondertussen zijn er in het project wal- en kluismuren een aantal rakken in uitvoering en wordt er vooruit gekeken door het opstellen van een planning voor het toekomstig onderhoud. Een terugblik met bewoners waar reeds onderhoud gepleegd is, geeft ons inzicht in de lessons learned.”

De uitkomsten van alle onderzoeken, het advies van de werkgroepen,  het adviesrapport van de Commissie van Wijzen en de lessen die we leren tijdens uitvoering, vormen de basis voor het programmaplan met complete aanpak. Dit programmaplan is in mei 2021 klaar.

meer projecten:

Buiksloterham, aanpak bodemverbetering kavel 18, 19
Buiksloterham, aanpak bodemverbetering kavel 18, 19
Ramon Kuiper werkt als Omgevingsmanager voor de gemeente Amsterdam aan het project Buiksloterham. De gemeente realiseert op...
Programma Wervengebied Utrecht
Programma Wervengebied Utrecht
Gabriëlle de Goede werkt als Assistent Omgevingsmanager voor de Gemeente Utrecht aan het Programma Wervengebied. De historische...
Herstel Vesting Muiden
Herstel Vesting Muiden
Binnen de gemeente Gooise Meren werkt Bert IJmker momenteel mee aan het project “Herstel Vesting Muiden”. In...
Scroll naar top

Deze website maakt gebruik van cookies voor functionaliteit en analyse.