Project Zuidasdok

Het is één van de grootste infrastructurele projecten van ons land: project Zuidasdok. En onze medewerker Amber Dickmann maakt er deel van uit!

Project Zuidasdok bestaat onder andere uit de verbreding en ondertunneling van de A10 en het vernieuwen van station Amsterdam-Zuid. Het doel van deze werkzaamheden is het verbeteren van de stedelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de Zuidas. Dit gebied ontwikkelde zich de laatste jaren namelijk tot een druk woon-werkgebied waarin voetgangers en fietsers de dominante verkeersstromen zijn. Zowel de snelweg als de sporenbundel werden daarin steeds meer als barrière gezien.

Als deel van het project wordt daarom de A10 met extra rijstroken verbreed over een afstand van ruim 5 km. Het betreft de weg tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel en bevat ook deze twee knooppunten zelf. Door deze verbreding wordt de wegcapaciteit verdubbeld en worden conflicten tussen in- en uitvoegend verkeer verminderd. In het hart van de Zuidas wordt de A10 bovendien in beide richtingen circa 1 kilometer ondergronds gebracht, waardoor er boven de grond ruimte vrijkomt voor een extra spoor, maar vooral ook voor meer groen.

Het nieuwe station Amsterdam-Zuid wordt verbreed tot een stedelijke passage onder en rond het spoor. Deze passage wordt uitgebreid met onder andere winkels en eetgelegenheden. Zo vormt zich een voetgangersgebied met commerciële voorzieningen dat de start is voor de verdere ontwikkeling van de Zuidas.

Als Adviseur Omgeving werkt Amber namens Rijkswaterstaat naar de aanbesteding van knooppunt De Nieuwe Meer toe. Onderdeel dus van die verbreding van de A10. Amber verzamelt alle informatie uit de omgeving die nodig is om deze aanbesteding mogelijk te maken. Zij brengt de wensen van belanghebbenden zoals omwonenden en weggebruikers in kaart, evenals benodigde vergunningen en bijvoorbeeld de noodzaak om kabels en leidingen om te leggen. Bovendien gaat zij na welke afspraken in het verleden zijn gemaakt en controleert zij of het nakomen van deze afspraken nog steeds haalbaar is. Kortom: Amber biedt alle belanghebbenden een luisterend oor en brengt structuur aan in de door haar verzamelde informatie, zodat deze voor iedereen in haar IPM-team gemakkelijk terug te vinden is.

meer projecten:

Buiksloterham, aanpak bodemverbetering kavel 18, 19
Buiksloterham, aanpak bodemverbetering kavel 18, 19
Ramon Kuiper werkt als Omgevingsmanager voor de gemeente Amsterdam aan het project Buiksloterham. De gemeente realiseert op...
Programma Wervengebied Utrecht
Programma Wervengebied Utrecht
Gabriëlle de Goede werkt als Assistent Omgevingsmanager voor de Gemeente Utrecht aan het Programma Wervengebied. De historische...
Herstel Vesting Muiden
Herstel Vesting Muiden
Binnen de gemeente Gooise Meren werkt Bert IJmker momenteel mee aan het project “Herstel Vesting Muiden”. In...
Scroll naar top

Deze website maakt gebruik van cookies voor functionaliteit en analyse.