Project Oranje Loper

Eveneens werkzaam voor de gemeente Amsterdam is onze medewerker Dennis van der Meer. Hij werkt momenteel aan Project Oranje Loper. Dit project omhelst de vernieuwing van diverse straten en bruggen in de binnenstad met als doel meer ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers, groen en de doorstroming van de tram te bevorderen. Hierdoor verbetert de openbare ruimte, wordt het verkeersituatie veiliger en is er minder plek voor auto’s – geheel in lijn met de ambitie van Amsterdam om een autoluwe stad te zijn.

Vanaf de Raadhuisstraat tot het Mercatorplein worden 8 bruggen volledig vervangen, 1 brug opnieuw gefundeerd en diverse straten vernieuwd. Al deze werkzaamheden zijn bewust gecombineerd in één programma: Oranje Loper. Dit om te zorgen dat de diverse projecten goed op elkaar afgestemd worden, zodat de overlast voor de omgeving beperkt blijft.

Als technisch manager is het Dennis’ taak om de wensen van diverse belanghebbenden, waaronder de gebruikers van dit gebied, te vertalen naar een technisch ontwerp. Dennis houdt daarbij uiteraard rekening met de gemeentelijke beleidskaders en de doelstellingen van Project Oranje Loper om de stad veilig en bereikbaar te houden. Hij creëert een technisch ontwerp dat realistisch en haalbaar is en dat zoveel mogelijk voldoet aan de wensen en eisen van alle belanghebbenden.

meer projecten:

Buiksloterham, aanpak bodemverbetering kavel 18, 19
Buiksloterham, aanpak bodemverbetering kavel 18, 19
Ramon Kuiper werkt als Omgevingsmanager voor de gemeente Amsterdam aan het project Buiksloterham. De gemeente realiseert op...
Programma Wervengebied Utrecht
Programma Wervengebied Utrecht
Gabriëlle de Goede werkt als Assistent Omgevingsmanager voor de Gemeente Utrecht aan het Programma Wervengebied. De historische...
Herstel Vesting Muiden
Herstel Vesting Muiden
Binnen de gemeente Gooise Meren werkt Bert IJmker momenteel mee aan het project “Herstel Vesting Muiden”. In...
Scroll naar top

Deze website maakt gebruik van cookies voor functionaliteit en analyse.